CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Na jakie materiały można nakładać powłokę ADITIZOL?

Powłoka ma wysoką przyczepność i można ją nakładać na wszystkie konstrukcje mineralne lub metalowe, tworzywa, szkło oraz drewno. Powierzchnie o wysokiej gładkości (metale) należy przed nałożeniem powłoki pomalować cienką warstwą (wytworzyć powłokę kontaktową), pozostawić do wyschnięcia i następnie postępować w zalecany sposób.

Czy ADITIZOL można zastosować również do wnętrza? Czy spełnia wymagania higieniczne?

Tak, w pełnym i nieograniczonym zakresie. Jej niezawodność jest poświadczona certyfikatem laboratorium badawczego TZUS Praga i atestem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Pradze, potwierdzającym możliwość wykorzystania powłoki przy pośrednim kontakcie z żywnością.

Czy powłokę ADITIZOL można stosować także na budynkach zabytkowych?

Tak, chodzi o mineralną, wodorozcieńczalną powłokę do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, która poza swoimi właściwościami wysokiej izolacyjności termicznej, chroni warstwy podkładowe przed wpływem kwaśnych deszczów i agresywnego środowiska. Bardzo dobrze znosi wszelkie nierówności powierzchni i techniki obróbki powierzchni. Nadaje się do aplikacji na wszystkie powierzchnie mineralne z wysoką paroprzepuszczalnością, także w przypadku naprawy tynków.

Jaki jest zalecany sposób nakładania powłoki ADITIZOL?

W przypadku większych powierzchni stosuje się metodę natrysku zalecanymi urządzeniami natryskowymi o różnych stopniach wydajności. Chodzi nie tylko o wydajność natrysku, ale również o wysoką jakość natrysku oraz równomierność nakładanej warstwy. Natrysk przenosi (kopiuje) nierówności podłoża, co zapewnia szczególnie przy starszych obiektach zachowanie ich pierwotnego wyglądu. Ten sposób nie wyklucza jednak aplikacji powłoki za pomocą pędzla na małych powierzchniach i na powierzchniach rozwiniętych plastycznie w trzech wymiarach, jak na przykład różne płaskorzeźby, ornamenty i wystające z powierzchni natrysku elementy fasad. Pojedyncze gzymsy wygodniej jest malować za pomocą kierunkowo ustawionego pistoletu malarskiego.

Czy powłokę ADITIZOL można nanosić pędzlem i w jakich przypadkach?

Tak, przede wszystkim na małe powierzchnie ościeży otworów okiennych, detali i w przypadku mostków cieplnych o miejscowym charakterze, gdzie całe wyposażenie naprawcze stanowi małe wiaderko z powłoką i pędzel. Można wykonywać drobne naprawy uszkodzonych miejsc na silikatowych materiałach tynków wewnętrznych i zewnętrznych, jak również na powierzchniach metalowych rurociągów. Przy użyciu pędzla naprawimy także uszkodzenia izolacji wierzchniej oraz warstwy ochronnej, które są widoczne, a ich naprawa poprzez pomalowanie jest bardzo łatwa. Zwłaszcza zawory, zasuwy rurociągów, kołnierze i niestandardowe przekroje są dobrym podłożem do tego typu napraw z użyciem pędzla.

Czy jest możliwe barwienie powłoki ADITIZOL?

Tak. W podstawowych odcieniach pastelowych z zaleceniem stosowania jaśniejszych kolorów. Uzyskanie koloru realizuje się wyłącznie w ostatniej warstwie powłoki poprzez pigmentację mineralną. Mieszanie koloru wykonuje się maszynowo, w praktyce podobnie jak w przypadku wszystkich przemysłowo produkowanych farb w automatach. Do podstawowego białego koloru powłoki dodaje się odpowiednią dawkę kolorowego pigmentu.

Czy powłokę ADITIZOL można nakładać wałkiem lub szczotką?

Wałkiem nie, płaskim pędzlem tak. Zalecamy odpowiednie rodzaje pędzli z drobnym włosiem. Przy nakładaniu pędzlem należy wybraną ilość powłoki ADITIZOL rozcieńczyć wg instrukcji aplikacji, do konsystencji odpowiedniej do nakładania pędzlem. Także w tym przypadku nie można nanosić nadmiernej grubości powłoki za jednym razem i zalecane jest jej kolejne nanoszenie, wg procedury technologicznej, warstwami z wymaganym odstępem czasowym.

Jak warstwa powłoki zachowuje się na starszych tynkach?

W tym przypadku zalecany jest wybór wariantu ADITIZOL OPEN. Jego zaletą jest wysoka elastyczność, doskonała przyczepność i dostosowanie do podłoża. Powłoka nie tworzy twardej skorupy, w minimalnej grubości warstwy jest wysoko paroprzepuszczalna (nadaje się do aplikacji, jako końcowa warstwa wykończeniowa tynków naprawczych o wysokiej porowatości). Stanowi ochronę przed wnikaniem wilgoci atmosferycznej - kwaśnych deszczów, zapewniając wysoką paroprzepuszczalność, co ma znaczący wpływ na obniżenie zawilgocenia ściany i powierzchni fasad. Jest to podstawowym warunkiem wydłużenia ich żywotności. Ochronę przed wilgocią powłokka ADITIZOL zapewnia nie poprzez hydrofobowość, ale poprzez skład wewnętrzny i wielkość poszczególnych składników.

Czy powłoka ADITIZOL może przenieść większe naprężenia dylatacyjne, tak aby nie popękała?

Tak, praktycznie na wszystkich rurociągach z czynnikiem ciepłonośnym, na ciepłowodach z rur stalowych, ale również na wymagających technologicznych powierzchniach czołowych z temperaturami dodatnimi i ujemnymi, jak również tam, gdzie dochodzi do stosunkowo szybkich zmian temperatur, np. przemyśle chemicznym. Elastyczność powłoki wykorzystywana jest szczególnie do ochrony fasad i obiektów z problematycznymi powierzchniami, gdzie występują drobne włosowate pęknięcia z powodu naprężeń w powierzchni fasady, jak również na długich powierzchniach czołowych budowli liniowych bez odpowiedniej dylatacji.

Czy można zastosować powłokę ADITIZOL jako warstwę pośrednią w konstrukcji czy należy ją stosować zawsze jako ostatnią warstwę wykończeniową?

Przeznaczeniem powłoki jest stanowić powierzchniową warstwę ochronną w kontakcie z otoczeniem. Jako warstwę pośrednią w konstrukcji z pełną zabudową można zastosować całą gamę innych, zwykłych materiałów do izolacji termicznej. W szczególnych przypadkach można nakładać powłokę z wytworzeniem jednostronnej, cienkościennej i zamkniętej przestrzeni powietrznej, stykającej się z farbą.  

Czy powłoce ADITIZOL przeszkadza rozszerzanie, kurczenie rurociągów?

Nie. Powłoka jest z powodzeniem stosowana na wysoko obciążone termicznie rurociągi z temperaturami dodatnimi oraz ujemnymi, a także przy ich wahaniach. Skrajne przypadki zaleca się jednak zawsze ocenić z punktu widzenia technologii.

Czy powłoka ADITIZOL to jednoskładnikowy czy o wieloskładnikowy materiał?

Z punktu widzenia aplikacji chodzi o materiał jednoskładnikowy, Po prostu po wymieszaniu z niewielką ilością wody, powłoka staje się gotowa do aplikacji. Ilość wody i sposób stosowania powłoki w głównej mierze zależą od temperatury podłoża i otoczenia. Szzczegółowe informacje znajdują się w instrukcji aplikacji powłoki.

Powłoka ADITIZOL jest tylko biała czy są dostępne inne kolory?

Podstawowy kolor powłoki to biały. Możliwe jest uzyskanie koloru, zalecane jest to tylko dla ostatniej warstwy wykończeniowej przez dodanie pigmentów mineralnych do koloru podstawowego. Jest to standardowa procedura praktycznie dla wszystkich kolorów, gdzie kolor uzyskuje się poprzez wybór odpowiednich kombinacji pigmentów, które są następnie zmieszane z wybraną wcześniej ilością białej powłoki. Zaleca się stosowanie jasnych odcieni pastelowych kolorów.

(c) copyright 2021 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace