O MATERIÁLU ADITIZOL

Materiály ADITIZOL OPEN a ADITIZOL BASIC se vyznačují ochrannými a tepelně izolačními vlastnostmi. Jedná se o stabilní a odolnou vodní disperzi specifických pojiv s uzavřenými sférickými plnidly (mikrosférami).

Významných vlastností u materiálů ADITIZOL je dosaženo využitím ideálních tepelně izolačních vlastností „lokálního vakua“, využitím polymerů s nízkou úrovní sdílení tepla jako pojiva a vytvořením vysokého tepelného odporu v hraniční vrstvě polymerního plniva. Společně tak vytváří synergický efekt a zabezpečují tepelně izolační a ochranné vlastnosti materiálů řady ADITIZOL.

Výborné adhezní a fyzikálně mechanické vlastnosti

Výborné adhezní a fyzikálně mechanické vlastnosti jsou typické u všech materiálů ADITIZOL. Vytvoření zón „lokálního vakua“ je dosaženo použitím sférických plnidel (mikrosfér) různého rozměru a povahy v roli funkčního komponentu.

Materiály řady ADITIZOL jsou kvalitním moderním prostředkem pro stavební a průmyslovou praxi.

Provozní teplota po nanesení a vytvrdnutí materiálu ADITIZOL BASIC je od - 40 °С do + 200 °С, u materiálu ADITIZOL OPEN je od - 40 °С do + 130 °С.

Vysokou efektivitu prokázaly materiály ADITIZOL jak ve stavebnictví, tak i při řešení problematiky zajištění izolace a ochrany potrubí i uzavíracích armatur inženýrských sítí. Použití tekuté kompozice ADITIZOL umožňuje vytvoření tepelně izolační vrstvy na povrchu libovolné konfigurace a složitosti. Výborné adhezní schopnosti a elasticita materiálu zajišťují odolnost proti vibracím, mechanickému působení a tepelné roztažnosti.

Konkurenční výhoda materiálů ADITIZOL

Významnou konkurenční výhodou materiálů ADITIZOL, ve srovnání s ostatními materiály, je i zajištění nepropustnosti jeho povrchu vůči atmosférické vodě a následně jeho ochrana před působením i agresivních vnějších vlivů, především chemických, např. solné mlhy a před vznikem kondenzátu.

Použití materiálů ADITIZOL umožňuje nepřetržitou vizuální kontrolu a diagnostiku v provozech se zvýšeným rizikem vzniku havárie, dálkových a lokálních potrubích inženýrských sítí, plynovodů apod.

Pozitivním charakteristickým rysem materiálů řady ADITIZOL je možnost provedení lokálních oprav poškozených částí bez nutnosti demontáže a výměny velkých celků tepelně izolačních konstrukcí.

Jednoduchost, rychlost nanášení a pracovní nenáročnost jsou skutečnou výhodou tohoto materiálu. Technologie aplikace materiálu při nanášení na libovolné povrchy je jednoduše dostupná.

ADITIZOL se vyrábí v základních modifikacích BASIC a OPEN:

ADITIZOL BASIC –  tekutý, vodou ředitelný materiál, určený k tepelné izolaci a ochraně kovových , plastových a jiných povrchů s provozní teplotou od - 40 °С do + 200 °С. Působí též jako parozábrana.

ADITIZOL BASIC je vhodný pro izolaci potrubí teplé a studené vody, armatur inženýrských sítí, kotlů, produktovodů, telekomunikačních skříní, klimatizačních systémů, průmyslových zařízení pro různé účely, jakož i konkrétních výrobků a konstrukcí, kontejnerů apod. Je vysoce účinný při izolaci stěn, stropů, plechových hal a plechových střech objektů.

Svými tepelně izolačními vlastnostmi napomáhá omezení vzniku námrazy a povrchové kondenzace vodních par, napomáhá při řešení problematiky tepelných mostů a tím zabraňuje následné tvorbě plísní.

Je stabilní, vysoce přilnavý ke kovům bez povrchové koroze a ke stavebním materiálům. Při atmosférických změnách je stálý, je nevznětlivý a netoxický.

V základě je ADITIZOL bílý, dle potřeby může být přímo tónován na požadovaný barevný odstín. 

ADITIZOL OPEN – tekutý, vodou ředitelný, vysoce difúzní (paropropustný) materiál, je předurčen speciálně pro stavební sektor k ochraně omítnutých, betonových, cihelných, dřevěných a jiných povrchů vnějších a vnitřních konstrukcí staveb a budov, včetně rekonstrukcí náročných členitých staveb historické architektury. Současně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. 

Použití materiálu ADITIZOL OPEN v exteriéru i interiéru objektů umožňuje zachovat prakticky nezměněný tvar, objem a výraz povrchu objektu i obytného prostoru, nezvyšovat zatížení na stavební konstrukce, tepelně i vlhkostně chránit fasády se složitým architektonickým členěním, výraznou plasticitou povrchových bosáží, ornamentů významných i památkově chráněných objektů. Současně napomáhá ke zvýšení tepelné pohody v místnosti, omezuje promrzání stěn, snižuje možný výskyt a působení povrchové kondenzace vodních par a tím i možné tvorby plísní. 

Z nejvýznamnějších vlastností, předurčujících použití materiu ADITIZOL - v základě bílého, avšak barevnými minerálními pigmenty v konečném nástřiku (nátěru) i barevně upravitelného, v oblasti vnějších a vnitřních ploch jsou:

Materiály ADITIZOL mají široké uplatnění v různých odvětvích průmyslu a stavebnictví:

Materiály ADITIZOL se standardně dodávají ve 20-ti litrových kbelících.

Materiály ADITIZOL nepodporují hoření. Jsou šetrné k životnímu prostředí, ředí se vodou a neobsahují hygienicky závadné látky.

(c) copyright 2024 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace