Úspory energie naměřené Technickým a zkušebním ústavem stavebním, s.p.

Experimentální ověření tepelněizolačních vlastností nátěru ADITIZOL OPEN

na stavební konstrukci v exteriéru a interiéru kalorimetrickou srovnávací metodou* (TZÚS Praha, s.p.)

K posouzení tepelněizolačních vlastností nátěru ADITIZOL OPEN bylo využito certifikované, plně autonomní zařízení na principu kalibrované chráněné teplé skříně MPT-01, které je určeno ke stanovení vlastností prostupu tepla stavebních prvků a konstrukcí v souladu s normou ČSN EN ISO 8990:1998 - Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň.

Tloušťka nátěru ADITIZOL OPEN

Provedení aplikace

Příkon Pt

Relativní úspora energie

Příkon Pt (W) - příkon tepelné energie potřebný k udržení stabilní teploty v teplé části zařízení při stanovené teplotě θti +18 °C v teplé části (interiéru) a při stanovené teplotě θte -10 °C ve studené části (exteriéru) při použití zkušební stavební betonové konstrukce.

Bez nátěru

144,29 W

0 %

1 mm

studená (externí) strana

125,31 W

13,50 %

1 mm

teplá (interiérová) strana

126,40 W

12,40 %

2,1 mm

studená (externí) strana

105,11 W

27,15 %

Kombinace
2,1 mm a
0,5 mm

Kombinace
studená (externí) strana a
teplá (interiérová) strana

90,71 W

37,13 %

Závěr: Provedená experimentální měření prokázala, že minerální nátěr ADITIZOL OPEN disponuje tepelně izolačními vlastnostmi a jeho použitím lze dosáhnout podstatné úspory energie na stavební konstrukci. Absolutní výše energie závisí na konkrétních okrajových podmínkách a vhodném způsobu použití.

* Údaje ze Zprávy - Experimentální ověření tepelněizolačních vlastností minerálního nátěru ADITIZOL OPEN na stavební konstrukci v exteriéru a interiéru: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Experimentální ověření tepelněizolačních vlastností nátěru ADITIZOL BASIC na zkušebních tělesech kalorimetrickou srovnávací metodou* (TZÚS Praha, s.p.)

Tloušťka nátěru

Stanovená střední teplota

Příkon Pt

Relativní úspora energie

Příkon Pt (W) - příkon tepelné energie, potřebný k udržení stabilní stanovené teploty 60 °C, Δθ = 34,5 K.

Bez nátěru

60 °C

364,6 W

0 %

1 mm

60 °C

279,1 W

23,45 %

2 mm

60 °C

170,9 W

53,13 %

Příkon Pt (W) - příkon tepelné energie, potřebný k udržení stabilní stanovené teploty 80 °C, Δθ = 55,3 K.

Bez nátěru

80 °C

670,3

0 %

1 mm

80 °C

436,4

34,89 %

2 mm

80 °C

269

59,87 %

Příkon Pt (W) - příkon tepelné energie, potřebný k udržení stabilní stanovené teploty 100 °C, Δθ = 74,2 K.

Bez nátěru

100 °C

925,5

0 %

1 mm

100 °C

674,7

27,10 %

2 mm

100 °C

358,1

61,31 %

Závěr: Provedená experimentální měření prokázala, že minerální nátěr ADITIZOL BASIC disponuje tepelně izolačními vlastnostmi a jeho použitím lze dosáhnout podstatné úspory energie. Absolutní výše energie závisí na konkrétních okrajových podmínkách a vhodném způsobu použití.

* Údaje ze Zprávy - Experimentální ověření tepelněizolačních vlastností minerálního nátěru ADITIZOL BASIC: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

(c) copyright 2022 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace