ČASTÉ DOTAZY

Na jaké materiály se může nátěr ADITIZOL aplikovat?

Nátěr je vysoce adhezní a lze jej aplikovat na všechny běžné minerální i kovové konstrukce, některé druhy plastů, sklo i dřevo. Vysoce hladké a lesklé povrchy (kov) je vhodné naředěným nátěrem předem tenkovrstvě natřít (vytvořit kontaktní nátěr), nechat zaschnout a následně pokračovat doporučeným způsobem.  

Může se ADITIZOL použít i do interiéru? Splňuje hygienické požadavky?

Ano, v plném a neohraničeném rozsahu. Jeho nezávadnost je certifikována zkušebním ústavem TZÚS Praha a je atestován Státním zdravotním ústavem v Praze pro možnost použití pro nepřímý styk s potravinami.

Je možné použít nátěr ADITIZOL i na historické budovy?

Ano, jedná se o minerální, vodou ředitelný, venkovní i interiérový tenkovrstvý nátěr, který mimo své výrazné tepelně izolační vlastnosti chrání podkladové povrchové úpravy původních omítkových úprav před účinky vlhkosti, ale i kyselých dešťů a agresivního prostředí. Přenáší velmi důsledně všechny nerovnosti povrchu a techniky povrchové úpravy. Je plně aplikovatelný na všechny minerální povrchy s vysokou paropropustností a to i v případě aplikace sanačních omítkových úprav.

Jaký je doporučený způsob nanášení nátěrů ADITIZOL?

V případě větších ploch je to jednoznačně aplikace doporučenými stříkacími zařízeními různých výkonových stupňů. A to nejenom z pohledu stříkacího výkonu, ale i vysoké kvality nástřiku a rovnoměrnosti nanesené vrstvy. Nástřik přebírá (kopíruje) nerovnosti podkladu, což zejména u starších a historických objektů zachovává jejich původní výraz. Tento způsob však nevylučuje i aplikaci nátěrů štětcem a to při malých plochách s proměnlivým trojrozměrným - plastickým povrchem, jako například různé reliéfy, rokaje a plastické, z roviny nástřiku vystupující prvky fasád. Už samotné kordonové římsy je vhodné stříkat usměrněným nastavením stříkací pistole. 

Je možné nátěr ADITIZOL nanášet štětcem a v jakých případech?

Ano, především na malé plochy ostění okenních otvorů a detailů a v případě tepelných mostů lokálního charakteru, kde celou výbavu sanačních prostředků tvoří mimořádně lehký malý kbelík s nátěrem a štětec. Lze provádět drobné opravy poškozených míst jak silikátových materiálů omítkových povrchů interiéru a exteriéru, tak i u kovových podkladů potrubí. Poškození povrchové izolační a ochranné úpravy je zde ihned viditelné a následná oprava přetřením je tak velmi jednoduchá. Zejména ventily, uzávěry potrubí, příruby a nestandardní průřezy jsou mimořádně vhodným podkladem pro tyto úpravy s použitím štětce. 

Je možná barevnost povrchové úpravy nátěrů ADITIZOL ?

Ano. V základních pastelových barevných odstínech s doporučením použití světlejších barev. Řešení barevnosti se doporučuje realizovat v poslední nátěrové nebo nástřikové vrstvě se zvolenou minerální pigmentací. Do základní bílé barvy nátěru se přidává příslušný podíl barevného pigmentu. 

Je možné nátěr ADITIZOL aplikovat válečkem nebo štětcem?

Válečkem ne, plochým štětcem ano. Doporučujeme vhodné druhy štětců s jemným vlasem. Při nátěru štětcem je potřeba zvolené a vybrané množství nátěru  ADITIZOL dle aplikačního návodu mírně naředit vodou do konzistence vhodné pro nanášení štětcem. I v tomto případě nesmí být nanesena nadměrná tloušťka nátěru v jednom kroku a je doporučeno jej postupně, podle technologického předpisu, aplikovat po vrstvách s požadovaným časovým odstupem.  

Jak se chová nátěr ADITIZOL na původních omítkách?

V daném případě je volba ve variantě ADITIZOL OPEN. Velkou výhodou je jeho pružnost, výborná přídržnost a přizpůsobení se podkladu. Nátěr nevytváří tvrdé krusty, je ve své minimální tloušťce vrstvy vysoce paropropustný (vhodný pro aplikace jako konečná nátěrová vrstva i vysoce porézních sanačních omítek). Právě ochrana před vnějším působením atmosférické vlhkosti - kyselé deště, s vysokou paropropustností, má významný podíl na snížení vlhkosti ve zdivu a fasádních površích, což je základem pro prodloužení jejich životnosti. Svoji vlhkostní ochranu zabezpečuje nátěr ne hydrofobicitou, ale vnitřní skladbou a velikostí jeho jednotlivých složek. 

Je materiál nátěru ADITIZOL schopen přenést dilatační pohyby tak, aby nepopraskal?

Ano, prakticky na všech běžných teplonosných médiích a horkovodech na kovovém potrubí, ale i na náročných technologických celcích s kladnými i mínusovými teplotami a jejich poměrně rychlým střídáním v chemickém průmyslu. Pružnost nátěru se využívá zejména k ochraně fasád u objektů s problematickými povrchy plnými drobných vlásečnicových trhlinek z titulu napětí v površích fasády, jakož i na dlouhých celcích liniových staveb bez adekvátní dilatace.  

Je možné nátěr ADITIZOL použít jako mezivrstvu v konstrukci nebo musí být vždy jako poslední povrchová vrstva?

Nátěr je koncipován jako vrchní ochranná vrstva ve styku s okolním ovzduším. Do mezivrstvy v konstrukci, s plným zabudováním, je možné použít celou řadu jiných běžných tepelně izolačních materiálů. Ve zvláštních případech je možné nátěr aplikovat s vytvořením jednostranné, tenkostěnné a uzavřené vzduchové dutiny ve styku s nátěrem.  

Vadí nátěru ADITIZOL  roztažnost, smršťování potrubí?

Ne. Nátěr lze aplikovat na vysoce teplotně namáhané potrubí a to jak v plusových, tak i v mínusových teplotách a jejich kolísání. Extrémní stavy je však doporučeno z hlediska technologie vždy posoudit. 

Je nátěr ADITIZOL  jednosložkový nebo vícesložkový materiál?

Z hlediska aplikace se jedná o jednosložkový materiál. Jednoduché promíchání s malým množstvím vody zajišťuje jeho připravenost k aplikacím. Množství vody a způsob aplikace je závislé rovněž na teplotě podkladu a okolního prostředí. Bližší informace jsou uvedeny v aplikačních návodech. 

Nátěr ADITIZOL  je bílý nebo jsou i další odstíny?

Nátěr je v základním provedení bílý. Barevnost lze docílit, doporučuje se, pouze v poslední vrchní nástřikové vrstvě a to přidáním minerálních barevných pigmentů do základní barvy. Je to standardní postup prakticky u všech barev, kde se barevnost docílí výběrem vhodných kombinací pigmentů, která je následně strojově (v menším množství i ručně) přimíchána do předem zvoleného a vybraného množství základní, bílé barvy. V doporučení jsou upřednostněné světlejší, ne příliš tmavé odstíny pastelových barev. 

(c) copyright 2022 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace