ČASTÉ PROBLÉMY A JEJICH MOŽNÉ ŘEŠENÍ MATERIÁLEM ADITIZOL

HISTORICKÉ BUDOVY A ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY

KONDENZACE VODY A PLÍSNĚ

PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ

TEPELNÁ POHODA BYTŮ A OBČANSKÝCH STAVEB - FASÁDY A INTERIÉRY

HISTORICKÉ BUDOVY A ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY

Problematika a možné řešení

V rámci ochrany historických objektů, významných architektonických památek a ochranných autorských práv jejich výrazu je nutné zachovat ráz průčelí a stávajícího architektonického vzhledu.

Vnější zateplování standardními tepelně izolačními systémy z tepelně izolačních desek je u výše uvedených objektů, vzhledem k plasticitě fasády a požadavkům památkové péče nepřípustné. Zateplení zevnitř je do určité míry možné, avšak omezené mnohými požadavky. I volba částečného vnitřního zateplení naráží na problémy s neztotožnitelnou materiálovou bází s objektem, plastickými ornamenty a jen ohraničeným zvýšením tepelného odporu z titulu nebezpečí promrzání zdiva do větší hloubky až s rozpadem a opadem vnějších omítek a zvýšením vlhkosti ve zdivu, z titulu chybějícího teplotního gradientu. Více informací.....

KONDENZACE VODY A PLÍSNĚ

Problematika a možné řešení

V důsledku tepelných mostů, nevhodných parametrů vnitřního prostředí, především vysoké relativní vlhkosti vnitřního vzduchu, neřešené stavební vlhkosti z defektních konstrukcí a prudkých změn teplot okolního prostředí kondenzují v konstrukci a na jejím povrchu vodní páry. Na povrchu stěn vznikají mokrá místa s dostatkem živin a vhodné prostředí pro nárůst hygienicky a zdravotně vysoce nebezpečných organických látek. I volným okem neviditelné povrchové změny mají vážný následek. Je vytvořeno ideální mikroklima především pro tvorbu vysoce nebezpečných plísní. Více informací...

PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ

Problematika a možné řešení

Dle teploty proudícího média dochází často ke kondenzaci vody na studenovodním potrubí, k tepelným ztrátám na teplovodním potrubí a na průmyslových zařízeních. Klasické izolace nejsou vždy vhodným řešením. Dochází k značným tepelným ztrátám nejen ve spojích ale i u jednotlivých armatur. Obalování potrubí je pracné a časově náročné, k instalaci a opravám izolace je většinou nutné přerušení provozu a obnažení značného rozsahu ploch. Kondenzace vody mezi potrubím a izolací vede k vlhnutí izolace a degradaci jejích tepelně izolačních vlastností. Více informací...

TEPELNÁ POHODA BYTŮ A OBČANSKÝCH STAVEB

FASÁDY DOMŮ PŘED REKONSTRUKCÍ NEBO OPRAVOU

Problematika

Klasické stavby z 19. a 20. století i stavby ze železobetonových panelů, páleného keramického materiálu (cihel plných pálených, či děrovaných) a pěnového betonu nevyhovují již v současnosti požadavkům, co se týče tepelně izolačních vlastností. Nejvíc namáhané plochy obvodových zdí, mezipanelové spáry i zdi budov jak z cihel, tak i z plynosilikátů jsou neustále vystaveny destruktivním vlivům – vlhkosti, agresivnímu působení vnějšího prostředí, tepelnému a ultrafialovému záření. Trhliny, zatékání a vnitřní zaplísnění jsou častým jevem defektů u těchto budov. Více informací...

INTERIÉRY PŘED REKONSTRUKCÍ NEBO OPRAVOU

Problematika

Klasické stavby v současnosti často nevyhovují požadavkům, co se týče tepelně izolačních vlastností. Některé stavby zároveň není možné, nebo účelné, zateplit z vnější strany konstrukce. Zdi budov jsou neustále vystaveny destruktivním vlivům - vlhkosti, agresivnímu působní vnějšího a vnitřního prostředí. Promrzání stěn, povrchová kondenzace a vnitřní zaplísnění jsou častým jevem defektů budov, včetně jejich sklepních, nebo podzemních částí. Více informací...

(c) copyright 2023 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace