KONDENZACE VODY A PLÍSNĚ

Problematika

V důsledku tepelných mostů, nevhodných parametrů vnitřního prostředí, především vysoké relativní vlhkosti vnitřního vzduchu, neřešené stavební vlhkosti z defektních konstrukcí a prudkých změn teplot okolního prostředí kondenzují v konstrukci a na jejím povrchu vodní páry. Na povrchu stěn vznikají mokrá místa s dostatkem živin a vhodné prostředí pro růst hygienicky a zdravotně vysoce nebezpečných organických látek. I okem neviditelné povrchové změny mají vážný následek. Je vytvořeno ideální mikroklima především pro tvorbu vysoce nebezpečných plísní.

Řešení

Materilály ADITIZOL jsou tenkovrstvé. Proto se dají bez problémů aplikovat jak v širším, tak i minimálním rozsahu jen na konkrétní místa a jim blízké okolí k zamezení tepelných mostů. Je-li povrch vlhký nebo napadený plísněmi - v první fázi se konstrukce vysuší a ošetří, aby byla zaručena základní neutralizace, mikrobiologické ozdravení podkladu a dokonalá adheze materiálu. Poté se na konstrukci aplikuje (podle druhu materiálové báze zdiva a podmínek vnitřního prostředí) ADITIZOL OPEN, nebo ADITIZOL BASIC v tloušťce 0,8 mm až 2,0 mm, dle individuálních potřeb. V případě větších vlhkostních poškození stavebních konstrukcí (např. suterénu) se na konstrukci aplikuje systémová vlhkostní ochrana (podle potřeby hydroizolační, injektážní, či jiná opatření zabezpečující stabilitu podkladu) jako sanační omítka WTA a poté materiál ADITIZOL OPEN v tloušťce 0,8 mm až 2,0 mm, dle individuálních potřeb. Materiály ADITIZOL je možné přímo barevně pigmentovat v požadovaném odstínu, nebo na jeho poslední vrstvu nanést vodou ředitelnou barvu s difúzí podle druhu podkladního materiálu ADITIZOL.

Výsledek

Aplikací materiálu ADITIZOL se zvýší povrchová teplota vnitřního povrchu obvodové konstrukce až o 3 °C (dle tloušťky vrstvy a dle skladby a typu konstrukce). Výrazně se sníží, až vyloučí možnost kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu, tj. vlhnutí povrchů omítek a pro pobyt lidí hygienicky nepřístupná tvorba plísní. Materiál je možné stavebně-fyzikálně volit s vysokou prodyšností (difúzí) - ADITIZOL OPEN, nebo s difúzní barierou - ADITIZOL BASIC.


(c) copyright 2024 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace