KONDENSACJA WODY I PLEŚŃ

Problem

W konsekwencji mostków termicznych, niewłaściwych parametrów środowiska wewnętrznego, zwłaszcza wysokiej wilgotnosci względnej powietrza, braku rozwiązania problemu wilgoci z uszkodzonych konstrukcji i gwałtownych zmian temperatury otoczenia, na powierzchni konstrukcji oraz w jej wnętrzu kondensuje para wodna. Na powierzchni ścian powstają mokre obszary z dużą ilością składników odżywczych i odpowiednim środowiskiem do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia i higieny substancji organicznych. Nawet niewidoczne gołym okiem zmiany powierzchniowe, mogą mieć poważne konsekwencje. Powstaje idealny mikroklimat przede wszystkim dla rozwoju bardzo niebezpiecznych pleśni.

Rozwiazanie

Mineralne powłoki ADITIZOL są cienkowarstwowe. Dlatego można je bez problemu aplikować zarówno w szerokim jak i minimalnym zakresie, na konkretne miejsca oraz ich bliskie obszary, w celu wyeliminowania mostków termicznych. Jeżeli powierzchnia jest wilgotna lub porażona pleśnią – w pierwszej fazie należy konstrukcję osuszyć i zabezpieczyć, tak aby zapewnić podstawową neutralizację, mikrobiologiczne uzdrowienie podłoża i idealną adhezję powłoki. Następnie nakłada się na konstrukcję (w zależności od rodzaju materiału i wewnęrznych warunków klimatycznych) ADITIZOL OPEN, lub ADITIZOL BASIC o grubości 1,0mm do 2,0mm, wg indywidualnych potrzeb. W przypadku większych uszkodzeń konstrukcji budowlanych wskutek zawilgocenia (np. w piwnicach), na konstrukcję aplikuje sie systemową ochronę przeciwwilgociową (wg potrzeby hydroizolacyjną, aplikowaną iniekcyjnie, czy w inny sposób zabezpieczającą stabilność podłoża), jako tynk naprawczy WTA a dopiero później powłokę ADITIZOL OPEN o grubości 1,00mm do 2,0mm, wg indywidualnych potrzeb. Powłoki ADITIZOL można barwić pigmentami bezpośrednio w masie lub na ostanią warstwę nałożyć farbę wodorozcieńczalną z dyfuzją zgodną z rodzajem nakładanej powłoki ADITIZOL.

Wynik

Zastosowanie powłoki ADITIZOL podwyższa temperaturę wewnętrznej powierzchni ściany, zewnętrznej konstrukcji aż o 2°C (w zależności od grubości warstwy). Wyraźnie jest zmniejszona, a nawet wyeliminowana możliwość kondensacji pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych, tzn. zawilgocenia tynków a z punktu widzenia higieny, jest wyeliminowana możliwość powstawania niebezpiecznych dla pobytu ludzi pleśni. Powłoka zawiera dodatki przeciwko pleśni. Możliwy jest dobór powłoki wg wymagań budowlano-fizycznych z wysoką paroprzepuszczalnością (dyfuzją) – ADITIZOL OPEN lub z barierą dyfuzyjną – ADITIZOL BASIC.

(c) copyright 2022 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace