KOMFORT TERMICZNY W MIESZKANIACH I BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – elewacje i wnętrza

FASADY DOMÓW PRZED REKONSTRUKCJĄ LUB NAPRAWĄ

Problematyka

Klasyczne budowle z 19 i 20 wieku oraz budowle z płyt żelbetowych, palonego materiału ceramicznego (cegieł pełnych palonych lub pustaków) oraz z betonu komórkowego, nie spełniają już obecnie wymagań w zakresie właściwości izolacji termicznej. Najbardziej narażone powierzchnie ścian obwodowych, szczeliny dylatacyjne między płytami i mury budynków z cegieł ora z gazobetonu są nieustannie wystawione na destrukcyjny wpływ - wilgoci, agresywne działanie środowiska, promieniowanie termiczne i ultrafioletowe. Pęknięcia, zacieki i zarastanie pleśnią od wewnątrz są częstym objawem uszkodzeń w tego typu budynkach.

Rozwiązanie

Po zapewnieniu stabilności podłoża, uszczelnieniu szczelin dylatacyjnych, naprawie pęknięć fasady i wyrównaniu tynku fasady, nałożyć na fasadę powłokę ADITIZOL OPEN o grubości 0,8 mm do 2,0 mm, wraz z nałożeniem na ościeża (szpalety) okien i drzwi, bez konieczności wymiany obróbek blacharskich.

Wynik

Powłoka ADITIZOL OPEN wytworzy stabilną bezszwową membranę fasady budynku, ościeży okien i drzwi. Nie blokuje dyfuzji pary wodnej. Fasada zyska w łatwy i szybki sposób dodatkową izolację cieplną, ochronę przed wilgocią i działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Aż 90% promieniowania słonecznego jest odbijane z powrotem do atmosfery. Powłoka praktycznie nie stanowi żadnego obciążenia dla konstrukcji. Nie dochodzi do łuszczenia powłoki fasadowej przy dostatecznej stabilizacji warstw podkładowych.

WNĘTRZA PRZED REKONSTRUKCJĄ LUB NAPRAWĄ

Problematyka

Klasyczne budowy nie spełniają obecnie często wymagań w zakresie izolacji termicznej. Niektórych budynków nie można jednak ocieplić po zewnętrznej stronie konstrukcji. Ściany budynków są nieustannie wystawione na destrukcyjny wpływ wilgotności, agresywnego działania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego budynku. Przemarzanie ścian, kondensacja powierzchniowa i porażenie pleśnią od wewnątrz są częstym objawem wad budowli wraz z jej częścią piwniczną lub podziemną.

Rozwiązanie

Dla wykonania stabilizacji podkładu, zabezpieczenia powierzchni przed pleśnią, tłuszczem, naprawą muru i w razie potrzeby, po zabezpieczeniu odpowiedniej jakości impregnatem, nakładać powłokę ADITIZOL OPEN o grubości 0.8 mm do 1,6 mm. Brak przeciwskazań do stosowania materiału we wnętrzach jest poświadczony certyfikatem wystawionym przez TZUS Praha. Materiał nie stanowi zagrożenia ekologicznego i jest bezpieczny dla zdrowia.

Wynik

Powłoka ADITIZOL OPEN wytwarza pewną, bezszwową membranę. Nie blokuje dyfuzji pary wodnej. Wnętrze zyska w łatwy i szybki sposób dodatkową izolację cieplną, ochronę przed wilgocią atmosferyczną i znacznym działaniem środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Umożliwia łatwą poprawę komfortu termicznego w mieszkaniu oraz obniżenie strat ciepła. Materiał można nakładać w trudno dostępnych miejscach, a przy jego zastosowaniu nie dochodzi do zmniejszenia powierzchni użytkowej.

NOWE BUDYNKI OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I HANDLOWYCH

Problematyka

Niewłaściwie rozwiązane lub niewłaściwie zrealizowane pod kątem izolacji termicznej powierzchnie lub rozwiązania konstrukcyjne, niosą ze sobą całą gamę uszkodzeń mechanicznych na powierzchni oraz w przekroju i na styku elementów z zastosowanej bazy materiałowej.

Rozwiązanie

Odpowiednia systemowa kombinacja aplikacji powłok termoizolacyjnych z wysoko przepuszczalnymi lub paroszczelnymi właściwościami, rozwiązuje nie tylko problem szczegółu, ale i powierzchni, na której nie ma już miejsca na większą wymiarowo i przede wszystkim grubszą warstwę izolacji termicznej.

Wynik

Wizualnie nierozpoznawalna naprawa powierzchni z pozytywnym wynikiem temperatur oraz wykończenia powierzchni o grubości na poziomie 1 mm bez jakichkolwiek elementów wystających lub wybrzuszeń.

(c) copyright 2023 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace