BUDOWLE ZABYTKOWE I ZABYTKI ARCHITEKTURY

Problem

W ramach ochrony obiektów zabytkowych, znaczących zabytków architektury i ochronnych praw autorskich ich wyglądu, należy zachować przede wszystkim wygląd istniejącego stanu architektonicznego.

Ocieplanie zewnętrzne za pomocą standardowych systemów izolacyjnych z płyt termoizolacyjnych nie jest w wyżej wymienionych obiektach dopuszczalne ze względu na konieczność zachowania plastyki fasady i wymagania konserwacji zabytków. Ocieplenie od wewnątrz jest do pewnego zakresu możliwe, ale ograniczone wieloma wymaganiami. Wybór częściowego ocieplenia od wewnątrz generuje problemy z niedopasowaną do obiektu bazą materiałową, ornamentami plastycznymi oraz ich ograniczonym podwyższeniem oporu termicznego z powodu niebezpiecznego przemarzania murów na większą głębokość aż do rozpadu oraz odpadania tynków wewnętrznych i wzrostem wilgotności w ścianie z powodu braku gradientu termicznego. Ocieplenie od wewnątrz przesuwa temperaturę punktu rosy do wnętrza, co wpływa negatywnie na całoroczny bilans ilości skondensowanej i odparowanej wilgoci ze ściany. W ten sposób przy niewłaściwym ociepleniu dochodzi do przemarzania ściany na większą głębokość i do przesunięcia punktu rosy (strefy kondensacji) do wnętrza, z degradacją nie tylko materii, ale i higieny otoczenia. 


Obecna baza materiałów budowlanych oferuje również w takich przypadkach możliwość znaczącego, dwu i trzy lub więcej krotnego zwiększenia oporu termicznego ściany zewnętrznej. Zapewnia możliwość praktycznie nierozpoznawalnego wizualnie ocieplenia zewnętrznego fasad plastycznych z boniowaniem, z gzymsami liniowymi i reliefami, jak również powierzchni z dużą ilością ornamentów na wewnętrznej stronie starszych obiektów, za pomocą wodorozcieńczalnych powłok z nadzwyczajnymi właściwościami izolacyjności termicznej oraz ochronnymi, nie tylko dla samej ściany, ale także dla poprzednio nałożonych tynków. Ta ochrona, która jest odpowiednia także do trudnego otoczenia z kwaśnym deszczem, pozwala na przejęcie nieprawidłowości poprzednich technik wykończenia powierzchni. Poszczególne rozwiązania, w zależności od wymagań w zalecanej grubości, odpowiadają standardowo poziomowi 0,5 mm do 2,0 mm.

Rozwiązanie

Po wykonaniu prac restauratorskich, naprawczych, podstawowych budowlanych i niezbędnych prac hydroizolacyjnych należy zabezpieczyć fasadę wodorozcieńczalnym impregnatem penetrującym, nałożyć warstwę powłoki mineralnej ADITIZOL OPEN o grubości od 0,8mm do 2,0 mm wg konkretnych wymagań, wraz z aplikacją na ościeża (szpalety) okien i drzwi. Warstwę wierzchnią powłoki ADITIZOL OPEN można barwić pigmentem w wymaganym odcieniu lub na ostatnią warstwę nanieść wodorozcieńczalną farbę fasadową. Powłoka jest wodorozcieńczalna, odpowiednia do wnętrz i na zewnątrz.

Także we wnętrzu jest możliwe, na podstawie zalecanej wg opracowania budowlano-fizykalnego grubości i rodzaju powłoki, zastosowanie tej powłoki na ściany i sufity, które w razie konieczności można zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Następnie nakłada się powłokę ADITIZOL OPEN z wysoką dyfuzyjnością i o dużej przepuszczalności, lub odcinającą powłokę ADITIZOL BASIC o grubości od 0,8mm do 1,5 mm wg konkretnych wymagań. Na powłokę ADITIZOL można w przyszłości nakładać odpowiednią farbę do wnętrz w dowolnym kolorze.

Wynik

Mineralna powłoka ADITIZOL przylega nieprzerwaną, bezszwową membraną do powierzchni wszystkich kształtów geometrycznych (płaskorzeźby, stiuki, ornamenty, itp.), do ościeży okien i drzwi.

Powłoka nie stanowi bariery dla dyfuzji pary wodnej i jednocześnie nie przepuszcza wody do wnętrza konstrukcji. Można także wybrać wariant odcinający dyfuzyjnie.

Fasada i wszystkie jej części są izolowane i zyskują ochronę przed szkodliwym wpływem środowiska – kwaśne deszcze i woda z opadów nie przenikają do wnętrza ściany.

Praktycznie, nie dochodzi do niszczenia fasady i płaskorzeźb dekoracyjnych. Nie dochodzi też do łuszczenia fasady dzięki jej wysokiej paroprzepuszczalności na poziomie tynków naprawczych. Fasady utrzymują długotrwały estetyczny wygląd.

Zastosowanie materiału na zewnątrz i wewnątrz obiektu umożliwia zachowanie pierwotnego wyrazu wykończenia powierzchni, spójność materiałową podkładu w warstwie kontaktowej, a przez to spójną percepcję całej konstrukcji. Zachowuje niezmienną kubaturę i wymiary pomieszczenia mieszkalnego, przede wszystkim w rozwiązaniu docieplania szpalet okiennych i konstrukcji drzwi. Poprawia komfort termiczny w pomieszczeniach, wyraźnie zmniejsza możliwość powstawania i trwania kondensacji na powierzchni oraz chroni przed przemarzaniem ścian. Skutecznie pomaga przy rozwiązywaniu problemów z mostkami cieplnymi i ogranicza powstawanie pleśni. Nie tworzy typowej twardej skorupy i w razie potrzeby można ją usunąć typowymi metodami mechanicznymi.

Z najbardziej charakterystycznych właściwości powłoki ADITIZOL przemawiających za zastosowaniem na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych tej mineralnej, wodorozcieńczalnej, białej, ale umożliwiającej barwienie pigmentami mineralnymi w ostatniej warstwie powłoki, można wymienić:

· zdolność izolacji cieplnej, gwarantującą podczas natrysku uzyskanie niezbędnej grubości po stronie zewnętrznej i wewnętrznej ściany i więcej niż podwojenia oporu cieplnego pierwotnej, standardowej grubości ściany zewnętrznej z pełnej wypalanej cegły, czy też o konstrukcji mieszanej;

· wysoka paroprzepuszczalność, umożliwiająca stosowanie nie tylko na standardowych fasadach mineralnych, ale również na systemowych tynkach naprawczych WTA z wymaganymi, wysokimi parametrami dyfuzji, grubość ekwiwalentnej warstwy powietrznej sd (ADITIZOL OPEN) przy 1 mm grubości natrysku (powłoki) wynosi tylko 0,13m*

· wysoka przywieralność do podłoża i mrozoodporność przewyższająca kilkakrotnie oczekiwane wartości;*

· materiał spełnia wymagania braku szkodliwości dla zdrowia oraz emisji VOC przy stosowaniu we wnętrzach.*

Dowolny wybór barw w zalecanym zakresie, uzyskanie w krótkim czasie barwnej lub białej warstwy natryskowej w ciągu kilku dni, tylko po przygotowaniu pierwotnej powierzchni fasad lub wnętrza, przy znacznie niższych nakładach np. na ustawienie rusztowań, jest już oczywistym standardem systemu.

(*Urząd Techniczno-Badawczy w Pradze, s.p.)

(c) copyright 2024 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace