CZĘSTE PROBLEMY I ICH MOŻLIWE ROZWIĄZANIA POWŁOKĄ ADITIZOL

BUDYNKI HISTORYCZNE I ZABYTKI ARCHITEKTURY

KONDENSACJA WODY I PLEŚŃ

URZADZENIA PRZEMYSŁOWE

KOMFORT CIEPLNY W MIESZKANIACH I BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – FASADY I WNĘTRZA

BUDOWLE ZABYTKOWE I ZABYTKI ARCHITEKTURY

Problemy i możliwe rozwiązania

W ramach ochrony obiektów zabytkowych, znaczących zabytków architektury i ochronnych praw autorskich ich wyglądu, należy zachować przede wszystkim wygląd istniejącego stanu architektonicznego.

Ocieplanie zewnętrzne za pomocą standardowych systemów izolacyjnych z płyt termoizolacyjnych nie jest w wyżej wymienionych obiektach dopuszczalne ze względu na konieczność zachowania plastyki fasady i wymagania konserwacji zabytków.

Ocieplenie od wewnątrz jest do pewnego zakresu możliwe, ale ograniczone wieloma wymaganiami. Wybór częściowego ocieplenia od wewnątrz generuje problemy z niedopasowaną do obiektu bazą materiałową, ornamentami plastycznymi oraz ich ograniczonym podwyższeniem oporu termicznego z powodu niebezpiecznego przemarzania murów na większą głębokość aż do rozpadu oraz odpadania tynków wewnętrznych i podwyższeniem wilgotności w ścianie z powodu braku gradientu termicznego. Więcej informacji.....

KONDENSACJA WODY I PLEŚŃ

Problemy i możliwe rozwiązania

W wyniku mostków termicznych, niewłaściwych parametrów środowiska wewnętrznego, przede wszystkim wysokiej wilgotności względnej powietrza, braku rozwiązania problemu wilgoci z uszkodzonych konstrukcji oraz szybkich zmian temperatury otoczenia, na powierzchni konstrukcji i w jej wnętrzu kondensuje para wodna. Na powierzchni ścian powstają mokre plamy z dużą ilością organizmów żywych i odpowiednim środowiskiem do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia i higieny substancji organicznych. Poważne skutki dla zdrowia mogą wywoływać nawet niewidoczne gołym okiem zmiany na powierzchni. Powstaje idealny mikroklimat przede wszystkim dla rozwoju bardzo niebezpiecznych pleśni. Więcej informacji.....

URZADZENIA PRZEMYSŁOWE

Problemy i możliwe rozwiązania

Temperatura krążącego czynnika prowadzi często do kondensacji wody na rurociągu wody zimnej, do strat ciepła na rurociągu wody ciepłej i na urządzeniach przemysłowych. Klasyczne izolacje nie zawsze są odpowiednim rozwiązaniem. Dochodzi do znacznych strat ciepła nie tylko w miejscach połączeń, ale także w poszczególnych elementach armatury. Ocieplanie rurociągu jest praco i czasochłonne, do nakładania i naprawy izolacji zazwyczaj jest konieczne wyłączenie urządzeń z eksploatacji i odsłonięcie dużego zakresu powierzchni. Kondensacja wody pomiędzy rurociągiem a izolacją prowadzi do zawilgocenia izolacji i degradacji jej właściwości izolacyjności termicznej. Więcej informacji.....

KOMFORT CIEPLNY W MIESZKANIACH I BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – FASADY I WNĘTRZA

FASADY DOMÓW PRZED REKONSTRUKCJĄ NAPRAWĄ

Problemy i możliwe rozwiązania

Klasyczne budowle z XIX i XX wieku oraz budowle z płyt żelbetowych, wypalanych materiałów ceramicznych (cegieł pełnych palonych lub pustaków) oraz z betonu komórkowego, nie spełniają już obecnie wymagań w zakresie izolacji termicznej. Najbardziej narażone powierzchnie ścian obwodowych, szczeliny dylatacyjne między płytami i mury budynków z cegieł ora z gazobetonu są nieustannie wystawione na destrukcyjny wpływ wilgoci, agresywne działanie środowiska, promieniowanie termiczne i ultrafioletowe. Pęknięcia, zacieki i zarastanie pleśnią od wewnątrz są częstym objawem uszkodzeń w tego typu budynkach. Więcej informacji.....

WNĘTRZA PRZED REKONSTRUKCJĄ LUB NAPRAWĄ

Problemy i możliwe rozwiązania

Klasyczne budowy nie spełniają obecnie często wymagań w zakresie izolacji termicznej. Niektórych budynków nie można jednak ocieplić po zewnętrznej stronie konstrukcji. Ściany budynków są nieustannie wystawione na destrukcyjny wpływ wilgotności, agresywnego działania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego budynku. Przemarzanie ścian, kondensacja powierzchniowa i porażenie pleśnią od wewnątrz są częstymi objawami wad budowli wraz z jej częścią piwniczną lub podziemną. Więcej informacji.....

(c) copyright 2024 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace